Prava i prevodi su ogranak Permissions & Rights Ltd. zadužen za podršku svih poslovnih aktivnosti iz oblasti televizije, promociju sadržaja namenjenih za lokalne televizijske stanice, kao i prevođenje i titlovanje licenciranih programa. Aktivnosti naše kompanije u domenu televizije ograničene su na područje bivše Jugoslavije.

Permissions & Rights Ltd. su suvlasnici MAG mreže, grupe lokalnih neprofitnih TV stanica finansiranih od strane lokalnih uprava, kao i privatnih kompanija. Takođe, kreiramo gotovo kompletan program koji se emituje na dva vodeća dečja kablovska kanala u regionu: TV Ultra i TV Mini Ultra.

U saradnji sa RTV Pink, oformili smo pet kablovskih kanala za koje uređujemo programske sadržaje.

Vlasnici smo najsavremenije opremljenog studija, specijalizovanog za prevođenje i titlovanje televizijskih programa, čije usluge koristi većina domaćih TV stanica.

Permisisons & Rights Ltd. su takođe jedan od najvećih distributera stranih TV programa u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji, uključujući programe kompanija kao što su: BBC, ITV, France Television Distribution, All3media, DreamWorks, Lagardere, Newen, DCD Rights, DRG, Trust Nordisk, ZDF, ORF, DR, AB Svensk Filmindustri.